Wednesday, May 21, 2008Perhatian kepada semua ahli kelab KPL. kemungkinan tempat perkhemahan akan ditukar ke Pulau Sapi. pertukaran ini disebabkan oleh faktor kos yang terlalu tinggi di Pulau Tiga. Sebarang maklumat terkini akan diberitahu kelak. Gambar sebelah menunjukka pemandangan di Pulau Sapi.

No comments: